usd
1.000 USD cho mỗi đề tài nghiên cứu Hoàng Sa – Trường Sa
2012-02-21 08:06:01
Ngày 20-2, ông Văn Công Quang, tổng giám đốc Công ty cổ phần truyền hình cáp Sông Thu (Đà Nẵng), cho biết từ nay, những đề tài nghiên cứu về việc khẳng định...
Ấn Độ chi 100 tỉ USD hiện đại hóa quân đội
2012-02-14 03:34:17
Đến năm 2020, Ấn Độ sẽ chi tối thiểu 100 tỉ USD để tăng cường năng lực quốc phòng giữa lúc có nhiều quan ngại về an ninh trong khu vực. Chuẩn tướng Gurmeet...
Đọc nhiều