tiến triển nặng
150 ca Covid-19 tiến triển nặng, 23 ca nguy kịch
2021-05-25 19:43:58
Tiểu Ban điều trị, hiện có 150 ca đang trong tình trạng nặng hoặc tiến triển nặng lên, trong đó có 23 bệnh nhân nguy kịch. Trong hơn 2.500 bệnh nhân đang điều...
Đọc nhiều