thu phí rác sinh hoạt
Thu phí rác sinh hoạt theo khối lượng trước năm 2025
2020-11-17 17:25:50
Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính toán phù hợp với pháp luật về giá và dựa trên khối lượng hoặc...
Đọc nhiều