Thông tư 03
Ngân hàng Nhà nước sửa Thông tư 03: Kéo dài thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng
2021-08-20 07:33:13
Ngoài thời gian cơ cấu nợ sẽ được kéo dài đến 30-6-2022 thay vì 31-12-2021, việc miễn, giảm lãi, phí cũng được gia hạn tương tự. Ngân hàng Nhà nước Việt...
Đọc nhiều