ten lua trung quoc

Tham vọng “bá chủ Đông Á” của ông Tập Cận Bình

2013-04-25 10:15:32
Củng cố quyền lực trong quân đội Trung Quốc cũng như tham vọng trên các vùng biển tranh chấp cho thấy Tập Cận Bình đang nuôi mộng “bá chủ Đông Á”. Hãng thông...