‘Sắp xếp tổ chức bộ máy
Đại tướng Tô Lâm: ‘Sắp xếp tổ chức bộ máy là điểm sáng nhiệm kỳ’
2021-02-12 06:25:15
Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, lực lượng công an đã đi đầu trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động...
Đọc nhiều