‘Sắp xếp tổ chức bộ máy
Chính phủ nhiệm kỳ mới tính toán thu gọn 2 bộ ngành
2021-06-21 07:29:48
Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được báo cáo Bộ Chính trị. Sau đó, sẽ trình Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII  dự kiến...
Đại tướng Tô Lâm: ‘Sắp xếp tổ chức bộ máy là điểm sáng nhiệm kỳ’
2021-02-12 06:25:15
Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, lực lượng công an đã đi đầu trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động...
Đọc nhiều