Sách giáo khoa

“Khải đồng thuyết ước” triều Nguyễn dạy về Hoàng Sa, Trường Sa

2012-09-24 02:33:24
Tập sách “Khải đồng thuyết ước” rất có giá trị trong công việc giảng dạy, truyền bá kiến thức về lịch sử, thiên văn địa lý, văn hóa, cương giới lãnh...