Quỹ vaccine phòng chống Covid-19
Rêu rao chống phá Quỹ vaccine COVID-19 mới gọi là nhục
Hải Anh - 2021-06-14 15:34:48
“Đất nước chúng ta còn khó khăn, Đảng, Nhà nước đã và đang cố gắng nhưng cần sự chung tay, góp sức bằng tấm lòng và trái tim của cả cộng đồng, xã hội…...
Về chuyện Hội đồng Giám mục Việt Nam “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”
Đặng Trường - 2021-06-08 17:38:58
Thư chung năm 1980 từng dạy rằng: “Hội Thánh phải đồng tiến với toàn thể nhân loại và cùng chia sẻ một số phận trần gian với thế giới”. Là Hội thánh...
Đọc nhiều