Quan hệ Việt – Mỹ

Món quà Tết của Tổng thống Bill Clinton

2014-02-06 02:40:34
Việt Nam mong chờ lệnh gỡ bỏ cấm vận quá đi chứ, bởi đó là một trong những vấn đề cốt lõi để Việt Nam bị cô lập sau chiến tranh. Hậu quả của chiến...