nha gian

Lời tỏ tình “đặc biệt” của người lính đảo

2012-03-07 09:57:58
“Mặc dù mỗi năm thời gian gia đình được đoàn tụ không nhiều, nhưng mình hiểu công việc và trọng trách của chồng, nên dù có vất vả đến đâu mình cũng...