nghị định về xăng dầu
Vì sao chưa giảm giá xăng, dầu trong nước?
2014-12-22 09:48:04
Hôm nay đã là ngày thứ 16 kể từ ngày giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm gần nhất. Theo quy định của Nghị định 83 về kinh doanh xăng, dầu, thời gian giữa...
Chờ giá xăng dầu giảm tiếp
2014-11-20 14:35:36
Giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang lãi lớn nhưng vẫn chưa có động thái điều chỉnh tương ứng. Khách hàng...
Từ hôm nay (1/11): Doanh nghiệp xăng dầu được chủ động tăng giá đến 3%
2014-11-01 05:15:55
Nghị định quy định, nếu giá cơ sở tăng từ 0 – 3% thì doanh nghiệp tự quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ tương ứng giá cơ sở tại thời điểm điều...
Doanh nghiệp vẫn được tự định giá xăng dầu trong phạm vi 0-5%
2013-09-16 07:20:41
Vừa không đồng tình cho doanh nghiệp được định giá, các chuyên gia vừa cho rằng, nghị định về xăng dầu nên sớm bỏ khoản lợi nhuận định mức 300 đồng. Theo...
Đọc nhiều