Magnitsky
Trò hề nhân quyền và mưu đồ áp đặt đạo luật Magnitsky
Bảo An - 2020-08-04 17:55:47
Âm mưu kêu gọi Chính phủ Mỹ áp dụng Đạo luật Magnitsky đối với Việt Nam đang được một số cá nhân, tổ chức chống đối trong và ngoài nước tiến hành. Nguy...
Phơi bày âm mưu áp dụng Luật Magnitsky
2020-07-14 08:01:09
Hoạt động dưới danh nghĩa “Nhà xuất bản Tự do”, thoát ly khỏi sự quản lý của Nhà nước, tuyên truyền các thông tin sai sự thật, công kích chế độ chính...
Đọc nhiều