Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
Để người dân hết cảnh “1 cổ 2 tròng” khi sử dụng giấy phép lái xe
Thế Khoa - 2020-07-22 08:07:32
Vừa qua, Bộ Công an đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ để lấy ý kiến của người...
Đọc nhiều