lựa chọn cán bộ
“Cán bộ có bao nhiêu nhà, xe dân biết cả, phải có cơ chế để dân nói ra“
2020-05-14 07:00:06
Nhiều ý kiến chia sẻ là những người giàu nhanh, nhiều nhà đất, tài sản thì không lựa chọn vào Trung ương. Và chỉ có dân mới kết luận được vấn đề này. Cán...
Đọc nhiều