lỗ hổng bảo mật
Facebook không nói hết độ nguy hiểm của lỗ hổng bảo mật
2013-06-28 12:09:52
Công ty bảo mật Packet Storm Security cho biết lỗi bảo mật khiến Facebook làm lộ thông tin của hơn 6 triệu tài khoản còn ảnh hưởng đến cả những người không...
Phát hiện lỗ hổng bảo mật trong hầu hết các thiết bị định tuyến phổ biến
2013-04-23 21:00:46
Hãng tư vấn bảo mật Independent Security Evaluators (IES), vừa phát hành báo cáo về tính bảo mật của các thiết bị định tuyến dùng trong gia đình và văn phòng nhỏ...
Đọc nhiều