làm cầu
Chủ tịch HĐND TP.HCM: Cầu làm 20 năm không xong, các đồng chí có xót không?
2020-06-04 18:32:23
Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM truy vấn chủ đầu tư vì sao có cầu 20 năm thực hiện không xong? Cầu Nam Lý khởi công tháng 10/2016 đến nay gần 4 năm mới...
Đọc nhiều