khải hoàn môn
‘Thủ đô nghìn năm văn hiến nhưng chưa có Khải Hoàn Môn’
2020-06-10 15:36:56
“Cho Hà Nội một cơ chế đặc thù tức là cho tiền, cho nguồn lực nhưng phải yêu cầu Hà Nội có mục tiêu cụ thể. Thủ đô mà quản lý ngon, quy hoạch tốt, dân...
Đọc nhiều