hung khí gây an
Nghĩa vụ bảo quản chứng cứ trong vụ án hình sự của Mỹ như thế nào?
2020-05-24 09:24:00
Nghĩa vụ bảo quản chứng cứ được xác lập để bảo vệ quyền được xét xử đúng quy trình hợp lý và công bằng dưới Tu chính án thứ 6 và 14 của Hiến pháp. Nghĩa...
Đọc nhiều