họp báo bộ ngoại gia
Việt Nam bình luận việc Trung Quốc áp dụng Luật an ninh Hong Kong
Thành Nhân - 2020-07-02 18:10:00
Việt Nam tôn trọng chính sách “một quốc gia, hai chế độ”, luật cơ bản và các quy chế liên quan của Hong Kong, các vấn đề liên quan đến Hong Kong là công việc...
Đọc nhiều