Hội nghị lần thứ 13
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng
Hoài Nam - 2020-10-07 19:00:24
Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa khóa XII đã bước sang ngày làm việc thứ ba. Sáng 7/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc...
Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương 13 thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội XIII
2020-10-06 20:00:07
Tiếp tục ngày làm việc thứ hai, hôm nay (6/10), Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII làm việc tại hội trường, thảo luận dự thảo Văn...
Đọc nhiều