Hoàng Chí Bảo
Những điều Bác nói về lựa chọn cán bộ vẫn còn rất mới mẻ
2020-05-12 06:09:21
“Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chứa đựng rất nhiều tư tưởng mới, sâu sắc và có thể coi đó là thông điệp mà người đứng...
Đọc nhiều