hóa đơn điện
Công tơ điện và chuyện trảm tướng của EVN
2020-06-26 06:10:56
Hôm qua, nhiều cá nhân trong ngành điện ở địa phương đã bị xử lý, kỷ luật khi tính toán sai tiền điện cho các hộ dân trong bối cảnh bức xúc tăng cao vì hóa...
Đọc nhiều