hỗ trợ trang thiết bị y tế
Quyền Bộ trưởng Y tế: Giá trang thiết bị y tế sẽ được đăng công khai
2020-09-09 14:54:17
Từ nay, giá bán của tất cả các trang thiết bị y tế tại Việt Nam sẽ được công khai trên Cổng thông tin của Bộ Y tế, góp phần công khai, minh bạch việc mua bán...
Về cái “xin” rất nhân văn của Vingroup đối với Đà Nẵng
Đặng Trường - 2020-07-31 19:17:16
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại TP. Đà Nẵng, mới đây, Tập đoàn Vingroup đã có thư gửi đến chính quyền Đà Nẵng với lời đề nghị được...
Đọc nhiều