hạn giống cây trồng
Chính Phủ xuất cấp hạt giống cây trồng hỗ trợ các tỉnh Sơn La và Thừa Thiên Huế
Nguyễn Anh - 2020-06-25 14:42:59
Ngày 19/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 871/QĐ-TTg về việc xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh:...
Đọc nhiều