hà tĩnh chống bão 13
Hà Tĩnh cấm biển, sơ tán dân vùng xung yếu đối phó bão số 13
2020-11-14 10:42:15
Để đối phó với bão số 13, Hà Tĩnh cấm biển, các địa phương bám địa bàn, sơ tán người dân tại vùng xung yếu. Theo dự báo, bão số 13 (Vamco) di chuyển theo...
Đọc nhiều