giấy nợ
Thiếu học phí, trường bắt học sinh ‘viết giấy nợ’
2020-07-10 14:14:34
Một trường học ở Nghệ An yêu cầu học sinh viết “giấy báo nợ” vì gia đình học sinh này còn nợ nhiều khoản đóng góp đối với nhà trường từ năm học...
Đọc nhiều