giáo xứ
Về nơi giáo xứ treo cờ Tổ quốc, giáo dân được tặng vịt thoát nghèo
2020-08-02 06:30:22
Đất lửa Quảng Bình những ngày đại lễ rợp cờ Tổ quốc ở nhiều cơ sở tôn giáo, nhà riêng của giáo dân. Tinh thần yêu nước không phân biệt dân tộc, tôn...
Đọc nhiều