gian lận xuất xử
Hải quan Việt Nam: ‘Chưa đủ căn cứ xác định lô nhôm 4,3 tỷ USD gian lận xuất xứ’
2020-07-07 14:24:29
Theo ông Nguyễn Tiến Lộc, chưa đủ căn cứ kết luận Nhôm Toàn Cầu gian lận xuất xứ 1,8 triệu tấn nhôm sau khi kết thúc điều tra. Thông tin trên được Cục trưởng...
Đọc nhiều