gian khoan dau khi
Hải cảnh Trung Quốc và kiểm ngư Việt Nam vờn nhau trên Biển Đông
Duân Đặng - 2021-02-24 08:40:16
Theo hình ảnh từ vệ tinh, sáng 24/2,  tàu Hải cảnh 5304 của Trung Quốc một lần nữa áp sát, quấy rối hoạt động khai thác tại giàn xử lý Hải Thạch thuộc lô...
Xí nghiệp Xây lắp – Vietsovpetro hạ thủy thành công Chân đế giàn đầu giếng BK-21, mỏ Bạch Hổ
2020-05-14 09:21:28
Ngày13/5/2020, tại khu vực bãi chế tạo Xí nghiệp Xây lắp, khảo sát và sửa chữa các công trình khai thác dầu khí (Xí nghiệp xây lắp) đã tổ chức hạ thủy thành...
Đọc nhiều