Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa
Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được thăng thiếu tướng
2020-09-11 16:53:04
Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, vừa được Chủ tịch nước thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng. Chiều 11-9, thừa ủy quyền của...
Đọc nhiều