gia xang

Lại nhấp nhổm vì giá xăng

2012-08-25 02:10:08
Chỉ mấy ngày sau khi tăng giá, doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng xăng dầu lại tiếp tục đòi điều chỉnh giá mặt hàng này tăng lên. giá xăng, chỉ sau mấy ngày mặt...