giá lan
Liệu bây giờ, có ai đang “ôm lan mà… khóc”!
2020-08-06 06:29:34
Mấy hôm trước, thiên hạ ầm ĩ, báo chí xôn xao chuyện lan phi điệp biến đổi gien có giá toàn tỉ tỉ VND. Thấy bảo chỉ vài cm cũng đã một, hai tỉ đồng rồi. Nghe...
Đọc nhiều