FTA Việt – Anh
FTA Việt Nam – Anh: Doanh nghiệp Việt bớt 3.500 tỉ tiền thuế/năm
2020-12-14 08:01:43
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA) vừa được công bố kết thúc đàm phán. Lại thêm một hiệp định mới, tại sao lại cần hiệp...
Hơn 99% dòng thuế xuất khẩu sang Anh được xóa bỏ nhờ FTA Việt – Anh
2020-12-11 16:02:00
Các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp tục được hưởng lợi từ việc xóa bỏ tới 99% dòng thuế theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Vương quốc Anh...
Đọc nhiều