Freedom Now
Tổ chức Freedom Now lên tiếng nhằm vào tù nhân Việt Nam
Quỳnh Quỳnh - 2020-05-27 17:48:32
Lâu nay, những kẻ chống phá trong nước vẫn móc nối với những tổ chức quốc tế thiếu thiện chí, tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài hòng tìm cớ can...
Đọc nhiều