Đường quốc lộ
Đường quốc lộ chằng chịt “ổ voi” như ruộng cày, đơn vị thi công nói “không biết nguyên nhân hư hỏng”
2020-11-17 19:26:04
Đường quốc lộ dù trong thời gian bảo hành nhưng đã bị xuống cấp trầm trọng như ruộng cày, nhà thầu thi công nói không biết được nguyên nhân nhân hư hỏng. Đường...
Đọc nhiều