dự thảo thông tư
Tăng cường thực hiện dân chủ trong tuyển sinh CAND
2020-09-01 07:50:17
Bộ Công an vừa ban hành Dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến trước khi ban hành chính thức. Sinh...
Đọc nhiều