Dự án nhà ở
Ba năm, có 48 dự án được bổ sung vào kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM
2020-11-23 11:06:35
TP.HCM trong 3 năm qua (2018-2020) chỉ có 48 dự án phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng. Có rất ít dự án nhà ở được xây dựng tại khu vực trung tâm TP.HCM...
Đọc nhiều