Đông Giang
Vụ cháy hơn 32 ha rừng ở Quảng Nam có liên quan đến Giám đốc BQL rừng
2020-05-24 15:14:20
Vừa bán rừng keo, chủ rẫy thuê người đốt thực bì. Bất ngờ, ngọn lửa lan rộng, gây cháy hơn 32,2ha rừng. Điều đáng nói, Giám đốc ban quản lý rừng phòng...
Đọc nhiều