đóng cửa Hội Lim 2021
Bắc Ninh đóng cửa, không đón khách dịp hội Lim 2021
2021-02-22 20:32:32
Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch huyện Tiên Du (Bắc Ninh) chỉ đạo địa phương không tổ chức...
Đọc nhiều