Đoàn Nghi lễ Quân đội
Ban âm nhạc Giải phóng quân biểu diễn ngày 2/9/1945
2020-09-02 11:23:54
Ngày 2/9/1945, đoàn Quân nhạc 75 người chỉnh tề trong trang phục soóc kaki vàng, giày da, mũ ca lô có đính quân hiệu, hành quân lên Ba Đình. Sau khi nhận vị trí, đoàn...
Đọc nhiều