Đinh Thị Thu Thủy
Sự “chấm mút” chiếc bánh “nhân quyền”
Bảo An - 2021-02-16 11:28:59
Chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam dưới chiêu bài “nhân quyền” vốn là thủ đoạn mà các thế lực thù địch, chống đối, cơ hội chính trị không ngừng tiến...
Bẽ bàng những kẻ “ăn vạ nhân quyền”
Bảo An - 2021-01-24 09:31:17
Trong thời gian vừa qua, những luận điệu vu khống về tình hình nhân quyền tại Việt Nam liên tục được các đối tượng xấu tung ra. Bên cạnh việc “ăn vạ”...
Tổ chức Ân xá Quốc tế lại xuyên tạc về nhân quyền ở Việt Nam
2021-01-20 15:01:28
Thời gian gần đây, vì nhiều động cơ, mục đích khác nhau, “Bản phúc trình” hoặc “Báo cáo thường niên” của Ân xá quốc tế luôn phản ánh về tình hình...
“Tổ lái tự nhục” hãy thôi hô biến tội phạm thành nhân quyền
Bảo An - 2021-01-20 09:53:34
Những hoạt động công kích, xuyên tạc, chống phá Đại hội XIII vãn là chủ đề được các đối tượng xấu, cơ hội chính trị tiếp tục tiến hành. Mục đích...
Đọc nhiều