dieu tri covid
Chi phí chống dịch Covid-19 của Việt Nam chưa đến 400 triệu USD
2020-09-03 22:34:43
Cho đến nay, tổng chi phí chống dịch Covid-19 của Việt Nam chưa đến 400 triệu USD, là nước ngăn dịch hiệu quả và chống dịch tiết kiệm nhất. Ngày 3/9, Phó thủ...
Đọc nhiều