điều kiện kinh doanh
6 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh là gì?
2014-10-01 14:55:24
Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người; kinh doanh mại dâm; các hoạt động liên quan đến sinh sản vô tính trên người; kinh doanh các chất ma túy, động vật...
Đánh bạc được đề xuất chuyển sang “kinh doanh có điều kiện”
2014-09-10 10:16:51
Đây tiếp tục là một diễn biến đáng chú ý về cải cách trong dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) đang được đưa ra lấy ý kiến của UBTV Quốc hội và sẽ được...
Trên 80% các ngân hàng sẽ không giảm nhân sự trong quý IV
2013-10-08 15:33:59
Trong quý III, các TCTD cũng đã duy trì hoặc gia tăng số lượng lao động so với quý II. Môi trường kinh doanh trong những tháng cuối năm sẽ chuyển biến tích cực hơn,...
Đọc nhiều