điện thoại Vsmart
Điện thoại Vsmart Live 4 bán hết 10.000 máy sau 3 ngày mở bán
2020-09-07 22:36:55
Mở bán từ 1/9, đến 3/9, VinSmart đã bán hơn 10.000 điện thoại Live 4 do cấu hình tốt, pin dung lượng cao so với các sản phẩm cùng tầm giá. Theo ông Nguyễn Tân, đại...
Đọc nhiều