dien bien hoa binh
Chống Diễn biến hòa bình: Coi trọng ngăn chặn “tự diễn biến”
2012-05-04 02:29:30
Sáng 3/5 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của Quân ủy Trung ương (Ban chỉ đạo 94) tổ chức Tọa đàm...
Đọc nhiều