Dịch vụ đổi tiền mới
Ngân hàng báo không có tiền mới, nhưng lên mạng đổi ‘bao nhiêu cũng có’
2021-01-29 10:01:18
Trong khi các ngân hàng đều trả lời không có tiền mới, trên mạng nhiều người rao đổi tiền lẻ đủ mọi mệnh giá với cam kết là tiền mới, xêri liên tục....
Đọc nhiều