Di sản Hồ Chí Minh
26 câu nói nổi tiếng nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn để lại bài học sâu sắc cho đến ngày nay 
2020-05-19 10:14:58
Tháng năm tím màu hoa bằng lăng, đỏ trời hoa phượng, lại nhớ ngày sinh nhật Bác. Cuộc đời của Người là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng, lòng yêu...
Đọc nhiều