Di sản Hồ Chí Minh
Rơi vào tay Quốc dân Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bị “hành” ra sao?
2021-02-09 05:52:44
Từ tháng 8/1942 đến tháng 9/1943, lãnh tụ Hồ Chí Minh bị giới cầm quyền Quốc Dân Đảng (Trung Quốc) bắt giữ. Qua các tư liệu lịch sử, bài viết dưới đây...
26 câu nói nổi tiếng nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn để lại bài học sâu sắc cho đến ngày nay 
2020-05-19 10:14:58
Tháng năm tím màu hoa bằng lăng, đỏ trời hoa phượng, lại nhớ ngày sinh nhật Bác. Cuộc đời của Người là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng, lòng yêu...
Đọc nhiều