đi nhờ chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội
Bay chui sang Hàn Quốc: Không có quy trình thẩm định doanh nghiệp tháp tùng lãnh đạo?
2021-04-25 11:26:02
Cơ quan điều tra xác định, một trong những nguyên nhân khiến 9 người đi lậu trên chuyên cơ sang Hàn Quốc là chưa có quy trình thủ tục để lựa chọn, thẩm định...
Đọc nhiều