di chúc vua
Vì sao vua Thành Thái xem Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường như bọn gian thần?
2021-03-05 14:47:06
Chuyện tày đình sửa di chúc vua Tự Đức, dù có cho “uống mật gấu” cũng không dám của Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường, nhằm truất bỏ cha vua Thành Thái...
Đọc nhiều