Death by China
(CĐ 14) – Phần 3.3: Tố cáo “Sự lừa bịp Chất lượng”: Khi mà các Tập đoàn của chúng ta “nằm ngủ”
2013-03-13 03:30:07
DEATH BY CHINA – CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC “Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.” Albert Camus PHẦN 3.3: TỐ CÁO “SỰ LỪA BỊP...
(CĐ 14) – Phần 3.2: Tố cáo những sản phẩm “biến chất” của Trung Quốc
2013-03-12 14:33:00
DEATH BY CHINA – CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC “Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.” Albert Camus PHẦN 3.2: TỐ CÁO NHỮNG SẢN PHẨM...
(CĐ 14) – Phần 3.1: Chỉ có Trung Quốc mới có thể biến một ghế sofa thành một bồn tắm axít
2013-03-12 03:38:52
DEATH BY CHINA – CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC “Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.” Albert Camus GPHẦN 3.1:  CHỈ CÓ TRUNG QUỐC MỚI...
(CĐ 14) – Phần 3: Chết bởi hàng hóa rác rưởi Trung Quốc: Bóp nghẹt trẻ thơ từ trong nôi
2013-03-11 15:37:45
DEATH BY CHINA – CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC “Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.” Albert Camus PHẦN 3: CHẾT BỞI HÀNG HÓA RÁC RƯỞI...
(CĐ 14) – Phần 2.2: Ăn một quả táo Trung Quốc mỗi ngày đủ cho các bác sĩ khoa ung thư có việc làm cả đời
2013-03-10 13:55:35
DEATH BY CHINA – CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC “Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.” Albert Camus PHẦN 2.2: ĂN MỘT QUẢ TÁO TRUNG QUỐC...
(CĐ 14) – Phần 2.1: Những chất giết người bằng heparin của Trung quốc
2013-03-09 23:49:08
DEATH BY CHINA – CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC “Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.” Albert Camus PHẦN 2.1: NHỮNG CHẤT GIẾT NGƯỜI...
(CĐ 14) – Phần 2: Chết vì chất độc của Trung Quốc: Thịt gà thì miễn phí nhưng người thì phải trả giá
2013-03-08 21:46:34
DEATH BY CHINA – CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC “Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.” Albert Camus PHẦN 2: CHẾT VÌ CHẤT ĐỘC CỦA...
(CĐ 14) – Phần 1.2: Phản bội nghiêm trọng, trốn tránh còn nghiêm trọng hơn
2013-03-07 15:45:51
DEATH BY CHINA – CHẾT DƯỚI TAY Trung Quốc “Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.” Albert Camus PHẦN 1.2: PHẢN BỘI NGHIÊM TRỌNG,...
(CĐ 14) – Phần 1.1: Tự vũ trang tận răng
2013-03-05 17:30:46
DEATH BY CHINA – CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC “Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.” Albert Camus PHẦN 1.1: TỰ VŨ TRANG TẬN RĂNG Ngay...
(CĐ 14) – Phần 1: Không phải chỉ trích Trung quốc. Đó là sự thật!
2013-03-04 16:51:44
DEATH BY CHINA – CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC “Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.” Albert Camus GIỚI THIỆU Chết dưới tay Trung quốc....
(CĐ 14): Những lời khen ngợi dành cho quyển “Chết dưới tay Trung Quốc”
2013-03-03 09:45:19
DEATH BY CHINA – CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC “Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.” Albert Camus NHỮNG LỜI KHEN NGỢI DÀNH CHO QUYỂN...
Đọc nhiều